ฟอร์มใบลางาน

กรอกรายละเอียดการลาด้านล่าง

กรอกรายละเอียดการลาช่องด้านล่างครับ

    เริ่มวันที่ลา

    แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
    1. ลากิจได้ 3 วัน
    2. ลาพักร้อนได้ 9 วัน
    3. ลาป่วย หากลาป่วยเกิน 3 วัน ขอให้ส่งใบรับรองแพทย์ที่ผู้จัดการด้วยทุกครั้ง